Thursday, August 28, 2014

Grand Bank Ltd. - Fundamental Analysis of FY 2070/2071

ग्राण्ड बैंक नेपाल लिमिटेडको विश्लेषण
पूँजी, जगेडा, निक्षेप तथा लगानी
स्तरोन्नति भइ वाणिज्य बैंक बन्ने यो पहिलो विकास बैंक हो / साबिकमा डेभलपमेन्ट क्रेडिट बैंक र स्तरोन्नति भइ डिसिविएल बैंक हुँदै हाल ग्राण्ड बैंक नेपाल लिमिटेडको रुपमा यसले अहिले कारोबार गरिरहेको छ / चुक्ता पूँजी २ अरब, जगेडा कोष १ अरब ४२ करोड ३६ लाख १२ हजार ऋणात्मक, निक्षेप २१ अरब २० करोड १२ लाख ३३ हजार, कर्जा लगानी १५ अरब १४ करोड ९९ लाख ४७ हजार र अन्य लगानी १ अरब ५७ करोड १५ लाख ४० हजार रहेको छ | 

Shine Resunga Dev. Bank Ltd - Fundamental Analysis of FY 2070/71

शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंकको विश्लेषण 
पूँजी, जगेडा, निक्षेप तथा लगानी
बुटवलको शाइन डेभलपमेन्ट बैंक र गुल्मीको रेसुंगा विकास बैंक गाभिएर बनेको शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक हो / ५४ करोड ९८ लाख ९२ हजार चुक्ता पूँजी र जगेडामा २१ करोड ९३ लाख १३ हजार रहेको छ / निक्षेप ४ अर्ब ९० करोड ६० लाख १७ हजार रहेको छ र कर्जा लगानी ४ अर्ब ३० करोड १४ लाख १० हजार र अन्य लगानी १० लाख रहेको छ / 

Tuesday, August 26, 2014

Civil Bank Ltd : Fundamental Analysis for FY 2070/71

सिभिल बैंकको विश्लेषण
पूँजी, जगेडा, निक्षेप तथा लगानी
चुक्ता पूँजी २ अरब ६९ करोड ८९ लाख २५ हजार, संचित कोष ३८ करोड ६५ लाख १० हजार, निक्षेप २२ अरब ३ करोड ४२ लाख ९० हजार, कर्जा लगानी १८ अरब ६७ करोड १ लाख ४८ हजार र अन्य लगानी १ अरब ५३ करोड ५१ लाख ९० हजार १५ हजार रहेको छ /
नाफा नोक्सान
खुद व्याज आम्दानी ६१ करोड २७ लाख ७६ हजार र अन्य आम्दानी १७ करोड ७७ लाख १४ गरी जम्मा ७९ करोड ४ लाख ९० हजार कुल आम्दानी गरेको छ / कर्मचारी र संचालन खर्च पश्चातको कुल आम्दानी रु. ४२ करोड १० लाख ७१ हजार रहेको छ / 

Araniko Development Bank Ltd : Fundamental Analysis of FY 2070/71

अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकको विश्लेषण
पूँजी, जगेडा, निक्षेप तथा लगानी
चुक्ता पूँजी २२ करोड ३० लाख २३ हजार, संचित कोष ४ करोड ९९ लाख ७ हजार ४ सय ४०, निक्षेप १ अरब २ करोड १८ लाख ९८ हजार, कर्जा लगानी ९० करोड १४ लाख ७७ हजार र अन्य लगानी ३१ लाख ४५ हजार हजार रहेको छ /

नाफा नोक्सान
खुद व्याज आम्दानी ५ करोड ४४ लाख २५ हजार ९ सय ४० र अन्य आम्दानी ३ करोड १२ लाख ५७ हजार गरी जम्मा ८ करोड ५६ लाख ८२ हजार ९ सय ४० कुल आम्दानी गरेको छ / कर्मचारी र संचालन खर्च पश्चातको कुल आम्दानी रु. ४ करोड ८० लाख ७५ हजार १ सय २० रहेको छ /